В начало

dump

ASRock 2Core1333-2.66G BIOS Dump 1.10
ASRock 2Core1333-2.66G BIOS Dump 1.10

ASRock 2Core1333DVI-2.66G BIOS Dump 1.20
ASRock 2Core1333DVI-2.66G BIOS Dump 1.20

ASRock 4Core1333-FullHD BIOS Dump 1.70
ASRock 4Core1333-FullHD BIOS Dump 1.70

ASRock 4Core1333-GLAN BIOS Dump 1.30
ASRock 4Core1333-GLAN BIOS Dump 1.30

ASRock 4Core1333-GLAN R2.0 BIOS Dump 1.30
ASRock 4Core1333-GLAN R2.0 BIOS Dump 1.30

ASRock 4Core1333-Viiv BIOS Dump 1.60
ASRock 4Core1333-Viiv BIOS Dump 1.60

ASRock 4Core1600-D800 BIOS Dump 1.10
ASRock 4Core1600-D800 BIOS Dump 1.10

ASRock 4Core1600-DVI BIOS Dump 1.30
ASRock 4Core1600-DVI BIOS Dump 1.30

ASRock 4Core1600-GLAN BIOS Dump 1.60
ASRock 4Core1600-GLAN BIOS Dump 1.60

ASRock 4Core1600-GLAN/M BIOS Dump 1.40
ASRock 4Core1600-GLAN/M BIOS Dump 1.40